Stall-C Rideskole og Ridesenter - Herjuan 7560 Vikhamar - Telefon 900 99 177 - post@stall-c.no

Avlastning

Stall-C avlastning tilbyr brukerorientert avlastning og dagtilbud som er tilpasset den enkelte. Vi har en tanke om at kontakt med dyr og natur gir oss alle opplevelser som styrker oss i hverdagen og som bidrar til økt livskvalitet. Tilbudet vårt omfatter avlastning både på daglig, døgnlig og helgebasis og har utgangspunkt i egen avlastningsbolig som er innredet for dette.

Vi leverer disse tjenestene i samarbeid med brukere, kommune og NAV for å sikre at avlastningen skjer i samsvar med både behov og regelverk.

På vårt gårdsanlegg på Herjuan i Malvik kommune får brukerne komme i kontakt med dyr; hester, ponnier, hunder og katter i aktiviteter som gir utfordringer og erfaringer som passer for den alder og det funksjonsnivå brukerne har. Gården er selvsagt tilpasset for funksjonshemmede.

I løpet av en normal dag får dere delta i stell og fòring av hester og ponnier, ri eller kjøre vogn, delta i generelt gårdsarbeid eller rett og slett kose med hundene eller kattene.

I tillegg legger vi opp til sesongbetonte aktiviteter knyttet til vår og sommer hvor vi planter frø og trær, vinteraktiviteter med for eksempel aking og sledeturer. Før jul og nyttår og andre høytider pynter vi og baker kaker. På høsten drar vi gjerne ut i skogen og plukker bær eller sopp som vi lager noe godt av.

 

© stall-c