Stall-C Rideskole og Ridesenter - Herjuan 7560 Vikhamar - Telefon 900 99 177 - post@stall-c.no

Ridefysioterapi

Stall-C tilbyr i samarbeid med fysioterapeut terapiridning for personer med ulike fysiske behov. Ordningen er godkjent av kommunelegen i Malvik kommune og kommer inn under offentlige refusjonsordninger. Tilbudet har siden oppstarten i september  2009 rukket å bli en stor suksess.

Den behandlingsfaglige delen av terapiridningen ivaretas av ridefysioterapeuter. Den ridefaglige delen har Cathrine Løften ansvaret for. Hun er utdannet ridelærer fra Norsk Hestesenter på Starum og har drevet konvensjonell rideskole i 20 år.

Sammen vil dette kunne gi et solid og trygt læringsmiljø kombinert med effektiv fysisk trening for personer med ulike diagnoser og  behov. Eksempler på dette kan være personer med fysisk eller psykisk funksjonshemming, reumatiske lidelser, barn/voksne med CP, synshemmede, MS- pasienter eller barn og unge med spesielle behov.

pdfPRAKTISKE OPPLYSNINGER 

pdfFAKTA OM TERAPIRIDNING

pdfERKLÆRING

NB! Fyll ut erklæringsskjemaet og skriv det ut.
Skjema med erklæringen må undertegnes og sendes til Stall-C før første ridetime.
(Vi må ha dette skjema på forhånd for å kunne skrive ut drosjerekvisisjon til ridetimen.)

> PÅMELDINGSSKJEMA

© stall-c